รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา / รวบรวมโดย กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (Text) (Text)

คณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1
Call no.: KPT2522.ก49 2545Call no.: CDG .ก47ร54Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Description: 13 เล่ม; 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วISBN: 9744490217; 9744490187; 9744490195; 9744490209; 9744490233; 9744490268; 9744490179; 9744490276; 9744490288; 9744490292; 9744490206; 9744490225; 9744490241Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยองค์การมหาชนอิสระ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2522.ก49 | 2545
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก47ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 ห้ามยืม 31379009716631
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก47ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 ห้ามยืม 31379009716649
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009607913
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009607921
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009571036
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009571044
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009570731
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009570749
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009412603
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009412611
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009412520
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009412538
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009571192
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009571200
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009411860
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009411878
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009571119
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009571127
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009570459
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009570467
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009570954
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009570962
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009412769
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009412777
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009570376
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009570384
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก47ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379009716573
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก47ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379009716581
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 10 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009570970
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 11 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009570673
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 12 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009412546
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 12 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009412553
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 13 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009412462
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009571135
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009411803
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009087454
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009571051
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009570392
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009570897
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009412702
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 9 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009570319
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ก47ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379009716599
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ก47ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ห้ามยืม 31379009716607
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009607871
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009570996
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009570699
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009412561
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009412579
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009412488
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009571168
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009411829
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009087470
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009571077
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009570418
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009570913
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009412728
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009570335
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010799071
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010799121
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011247666
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010799089
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010799097
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010799105
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2522.ก49 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010799113
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/159073 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379009607855
รายการจองทั้งหมด: 0

ล.1: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482.

ล.2: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสุขภิบาล พ.ศ. 2495.

ล.3: รวมความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.

ล.4: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540.

ล.5: รวมความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531.

ล.6: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522.

ล.7: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482.

ล.8: รวมความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498.

ล.9: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528.

ล.10: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542.

ล.11: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496.

ล.12: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรอิสระ.

ล.13: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544