ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี.  (Text) (Text)

ทักษิณ ชินวัตร, 2492-
Call no.: JQ1745.ก55น4 ท62Publication: [กรุงเทพ] สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2545-Description: เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบISBN: 9749073134; 9749545672; 9749771311Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2540-?-LOC classification: JQ1745.ก55น4 | ท62
Incomplete contents:ล. 1. คำกล่าวและปาฐกถาระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544-31 มกราคม 2545 -- ล. 2. คำกล่าวและปาฐกถาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545-31 มกราคม 2546 -- ล. 3. คำกล่าวและปาฐกถาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2546-28 กุมภาพันธ์ 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ท62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
นำเล่มมาแก้เป็น JQ1745.ก55น4 ท62 ล. 1 ฉ. 3 31379010028927
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ท62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379010160811
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ท62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009495590
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ท62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010497767
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ท62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009375859
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ท62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011435832
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ท62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010570365
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55น4 ถ566 2554 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2553 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2553 / JQ1745.ก55น4 ถ567 2556 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2555 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2555 / JQ1745.ก55น4 ท62 ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี. JQ1745.ก55น4 ท62 ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี. JQ1745.ก55น4 ท62 ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี. JQ1745.ก55น4 ท62 ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี. JQ1745.ก55น4 น43 นโยบายรัฐบาลและงานของคณะรัฐมนตรี /

ล. 1. คำกล่าวและปาฐกถาระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544-31 มกราคม 2545 -- ล. 2. คำกล่าวและปาฐกถาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545-31 มกราคม 2546 -- ล. 3. คำกล่าวและปาฐกถาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2546-28 กุมภาพันธ์ 2547

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544