ไทยกับเอเชีย : การเมือง ทุนและความมั่นคงยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = Thailand and Asia : politics, capitals and security in post-crisis era / อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.  (Text) (Text)

อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
Call no.: JQ1745 .อ68Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Description: 126 หน้าISBN: 9741322429Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2540-2545ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540-2545ทุน -- ไทยการทหาร -- ไทยสหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เอเชียLOC classification: JQ1745 | .อ68
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009751711
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009427098
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009674301
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 .อ68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009393548
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 .อ68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009393555
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .อ68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009393472
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .อ68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009393480
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .อ68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010088319
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .อ68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010088327
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009393498
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009393506
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009393514
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745 .ส653 2557ก ระบอบทักษิณ : จุดเริ่มต้นและจุดจบ / JQ1745 .อ38 รายงานผลการศึกษาโครงการปรับภาคราชการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เรื่อง ข้อเสนอในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานกลางเพื่อปฏิบัติการเชิงรุก ในการเสริมสร้างสมรรถภาพการทำงานให้แก่หน่วยปฏิบัติปัจจุบันและในอนาคต / JQ1745 .อ45 สภาพการบริหารราชการ ศึกษาวิเคราะห์ถึงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น. JQ1745 .อ68 ไทยกับเอเชีย : JQ1745 .อ68 ไทยกับเอเชีย : JQ1745 .อ383 2556 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย = Re-examining the political landscape of Thailand / JQ1745 .อ383 2556 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย = Re-examining the political landscape of Thailand /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544