คู่มือการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 / หัวหน้าโครงการ เรืออากาศโทวิสาข์ ปัญจพรรค์, คณะทำงาน มนตรี สุวรรณพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

วิสาข์ ปัญจพรรค์
มนตรี สุวรรณพาณิชย์
Call no.: KPT2977 .ว656Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ., 2540-2542Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): การอุทธรณ์-ฎีกา -- ไทยไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมายไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- วินัยLOC classification: KPT2977 | .ว656
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2977 .ว656 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010354166
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2977 .บ356 บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : KPT2977 .ม372 2552 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ / KPT2977 .ม372 2552 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ / KPT2977 .ว656 คู่มือการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 / KPT2978.4.ก23 2546 ความเป็นมาพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 / KPT2978.4.ก33 2553 กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : KPT2978.4.ก33 2553 กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544