ข้อเสนอจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อรัฐบาล กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน หินกรูด-บ่อนอก และโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย.  (Text) (Text)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Call no.: JC599.ท9 ข565Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2545Description: 70 หน้าSubject(s): สิทธิมนุษยชน -- ไทยโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดโครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอกโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซียLOC classification: JC599.ท9 | ข565
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JC599.ท9 ข565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009398976
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JC599.ท9 ข565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009572158
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JC599.ท9 ข565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009572166
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room JC599.ท9 ข565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015501795
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ข565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009398943
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ข565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009572083
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ข565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009572125
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ข565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009572133
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ข565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009572141
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JC599.ท9 ข565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379011671030
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/179285 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009398935
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/179279 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009572075
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/179286 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009572091
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168507 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009898637
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168508 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009898645
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
JC599.ท9 ก635 พลวัตสิทธิชุมชน : JC599.ท9 ก743 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / JC599.ท9 ก743 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / JC599.ท9 ข565 ข้อเสนอจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อรัฐบาล กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน หินกรูด-บ่อนอก และโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย. JC599.ท9 ค73 คู่มือรายงานประเทศตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี. JC599.ท9 ค744 2553 คู่มือเพื่อดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) สำหรับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน / JC599.ท9 จ46 บนหนทางสิทธิมนุษยชน = [On the road of human rights in Thailand] : แนวความคิดและปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในสังคมไทย /

ชื่อเรื่องที่ส่วนล่างหน้ากระดาษ: ข้อเสนอต่อรัฐบาล กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน หินกรูด-บ่อนอก และโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544