โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (Text) (Text)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Call no.: HN700.592.พ6 ค926Call no.: CDG .ค9416Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2545Description: 6 เล่ม : ภาพประกอบ; 1 ซีดี-รอม : ภาพประกอบSubject(s): การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- การประเมินผลการพัฒนาชนบท -- ไทย -- การประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบทโครงการไทยเที่ยวไทยและท่องเที่ยวเชิงเกษตรโครงการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของรัฐLOC classification: HN700.592.พ6 | ค926
Contents:ล. 1. รายงานฉบับสุดท้าย -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ค9416 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379009559452
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ค926 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009398133
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ค926 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009398141
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ค926 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009398158
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ค926 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009398166
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ค926 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009398174
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ค926 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009398182
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ค926 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010835941
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ค926 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010835958
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ค926 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010835966
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ค926 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 4 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010835974
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ค926 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 5 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010835982
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ค926 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010835990
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HN700.592.พ6 ค926 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) / HN700.592.พ6 ค926 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) / HN700.592.พ6 ค926 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) / HN700.592.พ6 ค926 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) / HN700.592.พ6 ค926 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) / HN700.592.พ6 ค926 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) / HN700.592.พ6 ค7384 คู่มือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง /

ล. 1. รายงานฉบับสุดท้าย -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.

ล. 1, ต. 1: โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น.

ล. 1, ต. 2: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบท.

ล. 1, ต. 3: โครงการไทยเที่ยวไทยและท่องเที่ยวเชิงเกษตร.

ล. 1, ต. 4: โครงการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาล.

ล. 1, ต. 5: โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของรัฐ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544