ประมวลรัษฎากร ปี 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาีษีอากร หนังสือซ้อมความเข้าใจ / รวบรวมโดย พล ธีรคุปต์.  (Text) (Text)

พล ธีรคุปต์
Call no.: KPT3540.ก312481ก4 2546Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546Description: 28, 1228 หน้าSubject(s): รัษฎากร -- ไทยLOC classification: KPT3540.ก312481ก4 | 2546
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3540.ก312481ก4 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009611089
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3540.ก312481ก4 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009611055
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3534 .ก94 การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ : รายงานผลการศึกษา / KPT3534 .ก94 การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ : รายงานผลการศึกษา / KPT3534 .ก94 การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ : รายงานผลการศึกษา / KPT3540.ก312481ก4 2546 ประมวลรัษฎากร ปี 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาีษีอากร หนังสือซ้อมความเข้าใจ / KPT3542 .ค73 2545 คู่มือการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน / KPT3542 .ค73 2545 คู่มือการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน / KPT3542 .พ45 2542 คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544