คู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (Text) (Text)

ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-
Call no.: KPT2460 .ช63 2545Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2545Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 63 หน้าISBN: 9740009867Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยหน้าที่พลเมืองเสรีภาพLOC classification: KPT2460 | .ช63 2545
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ช63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009434177
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ช63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009434094
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ช63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010275700
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ช63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009434144
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ช63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009434151
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ช63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009434128
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ช63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010275718
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ช63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011675494
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460.ก312542ก4 2545 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / KPT2460 .ค357 2548 คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน / KPT2460 .ค357 2548 คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน / KPT2460 .ช63 2545 คู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน / KPT2460 .บ438 2555 การตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / KPT2460 .บ438 2555 การตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / KPT2460 .ภ63 การพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในคดีปกครองประเภทสิ่งแวดล้อม การผังเมือง อาคาร โรงงาน และเหตุเดือดร้อนรำคาญ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544