คำอธิบายระบบงานสารบรรณในวงราชการไทยปัจจุบันตามนัยแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526. โดย ร.ต. จำนงค์ บุญชู.  (Text) (Text)

จำนงค์ บุญชู, 2476-
Call no.: HF5736 .จ65Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2529Description: 190 หน้า. ภาพประกอบ. ตารางSubject(s): งานสารบรรณ -- ไทยLOC classification: HF5736 | .จ65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5736 .จ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000111378
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5736 .จ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000111212
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HF5734.5 .J366 1989 Janner on chairing / HF5734.5 .J39 Team meeting : HF5736 .จ65 คำอธิบายระบบงานสารบรรณในวงราชการไทยปัจจุบันตามนัยแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526. HF5736 .จ65 คำอธิบายระบบงานสารบรรณในวงราชการไทยปัจจุบันตามนัยแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526. HF5736 .ช4 คำบรรยายเรื่องทางประหยัดของงานหนังสือ ทางประหยัดของงานคลังพัสดุ ทางประหยัดของงานบัญชีเงิน ทางประหยัดของงานทะเบียนพล และทางประหยัดของงานช่างในโรงงาน. HF5736 .ด72 2550 จัดเอกสารง่าย ๆ ให้งานทันสมัยและลดต้นทุน = HF5736 .ด72 2550 จัดเอกสารง่าย ๆ ให้งานทันสมัยและลดต้นทุน =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544