รายงานประจำปี = Annual report / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Call no.: JQ1746.ฮ348 พ632Call no.: CDG292Analytics: Show analyticsPublication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546-Description: เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ); ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2545-.Other title: การพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 2545 [Distinctive title] | การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน 2546 [Distinctive title] | ครึ่งทางแผนฯ 9 จุดเปลี่ยนผ่านการพัฒนาประเทศ 2547 [Distinctive title]Subject(s): สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- วารสารLOC classification: JQ1746.ฮ348 | พ632
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015598288
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014582788
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013969895
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013792735
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013522223
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG292 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012546967
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG292 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011687879
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011687846
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010458975
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009450553
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012002557
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009953705
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011230449
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012546959
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011801249
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010601475
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010232644
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015089080
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015089098
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014948781
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014700315
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014700323
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014482971
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014482989
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG292 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012988813
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG292 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012508900
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG292 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012508918
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG292 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011801306
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG292 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011801314
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG292 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010379247
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009450579
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG292 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012503588
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG292 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011801272
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG292 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011687853
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG292 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010379239
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008605801
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials CDG292 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012512472
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009450538
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012512464
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012002540
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011801215
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ348 พ632 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011473270
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544