แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 ยืมออก 31/05/2022 31379009517179
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009517187
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009672966
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009672974
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009672982
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009672990
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009673006
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2754 .น633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379009517104
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2754 .น633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014712039
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .น633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009517088
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .น633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009517112
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010797174
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2754 .ก965 2552 การศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีความตกลงการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย : KPT2754 .ก965 2552 การศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีความตกลงการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย : KPT2754 .ณ63 2557 นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้อำนาจรัฐในสัญญาการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนต่างชาติ / KPT2754 .น633 สัญญาทางปกครอง / KPT2754 .น633 2553 สัญญาทางปกครอง / KPT2754 .พ336 2557 นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน : เปรียบเทียบพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 / KPT2754 .ม63 คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544