กฎหมายการแพทย์ = Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส, พันโทนายแพทย์ เอนก ยมจินดา.  (Text) (Text)

แสวง บุญเฉลิมวิภาส
เอนก ยมจินดา
Call no.: KPT3098 .ส75 2546Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่Description: 427 หน้าISBN: 9749577507Subject(s): กฎหมายการแพทย์ -- ไทยLOC classification: KPT3098 | .ส75 2546
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009516908
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009516916
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009516924
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379009516791
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379009516809
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009516882

พย. 491

พย. 311

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009516890
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009548448
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009516858
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009516866
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009516874
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 25/07/2022 31379009516767
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009516775
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009516783
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3098 .ส75 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009516825
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3098 .ส75 2546 กฎหมายการแพทย์ = Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / KPT3098 .ส75 2546 กฎหมายการแพทย์ = Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / KPT3098 .ส75 2546 กฎหมายการแพทย์ = Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / KPT3098 .ส75 2546 กฎหมายการแพทย์ = Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / KPT3098 .อ63 2565 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Law and ethics for medical personnel / KPT3098 .อ83 2559 ความผิดทางการแพทย์ = Medical Malpractice / KPT3098 .อ83 2559 ความผิดทางการแพทย์ = Medical Malpractice /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544