รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net / บรรณาธิการ นันทวัฒน์ บรมานันท์.  (Text) (Text)

นันทวัฒน์ บรมานันท์
Call no.: K3150 .ร54Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545-2553 [2002-2010]Description: 9 เล่มISBN: 9747216272 (ล.1); 9747216469 (ล.2); 9747216531 (ล.3); 9747725096 (ล.4); 9747725266 (ล. 5); 9789747725414 (ล. 6); 9789747216738 (ล. 7); 9789747216745 (ล. 8); 9789747725636 (ล. 9)Subject(s): กฎหมายมหาชนLOC classification: K3150 | .ร54
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-03 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014370879
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379012315157
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379012315132
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 พร้อมให้บริการ
31379012315165
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 พร้อมให้บริการ
31379012315173
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379012320595
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379012320603
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379013334439
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009765463
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009644924
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009582660
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010057462
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010586502
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011196483
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011196491
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011196509
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014675731
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 ล. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014675749
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014370820
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379014118518
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379014118211
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379014118203
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009582595
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010134949
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010586494
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011196376
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011865632
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 ล. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014397104
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 ล. 9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014397096
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379009476657
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379013907036
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379013171419
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009644916
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010134980
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011196467
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011196475
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011865699
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011865707
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 พร้อมให้บริการ
31379012729480
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379013170064
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009644882
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009582629
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009582637
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010057447
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010057454
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010569532
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010569540
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010569557
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011196418
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011196426
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011865640
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011865657
รายการจองทั้งหมด: 0

ตั้งแต่เล่มที่ 10 เป็นต้นไป ทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544