การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล = The study on the readiness in basic education management of the local administration municipality in the perimeter areas / โดย สิริลักษณ์ ยิ้มประสาทพร.  (Text) (Text)

สิริลักษณ์ ยิ้มประสาทพร
Call no.: LB2952.6.ส6 ส646Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Description: 16, 359 แผ่น : แผนที่ISBN: 9743279563Subject(s): องค์กรและการบริหารโรงเรียน -- ไทย -- สมุทรสาครโรงเรียนรัฐบาล -- ไทย -- สมุทรสาคร -- การบริหารการศึกษากับรัฐ -- ไทยการบริหารงานเทศบาล -- ไทยLOC classification: LB2952.6.ส6 | ส646Dissertation note: วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Thammasat Library, Pattaya Campus
Theses Theses Stacks LB2952.6.ส6 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009485344
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
LB2952.6.น3 จ444 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน : LB2952.6.น3 จ444 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน : LB2952.6.ส6 ส646 การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล = The study on the readiness in basic education management of the local administration municipality in the perimeter areas / LB2952.6.ส6 ส646 การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล = The study on the readiness in basic education management of the local administration municipality in the perimeter areas / LB2952.6.ส8 จ46 2557 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจถ่ายโอนต้นสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : LB2952.5 .ค94 2553 การพัฒนาข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและวิทยฐานะ : LB2952.5 .ธ646 2550 การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา /

วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544