การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ประกอบด้วยคำอธิบาย ตัวอย่างคดีทุจริตของนักการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ... / โดย สมพร พรหมหิตาธร.  (Text) (Text)

สมพร พรหมหิตาธร, 2480-
Call no.: KPT4516 .ส434 2544Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 3, 2, 247 หน้าISBN: 9742031258Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยวิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยนักการเมือง -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT4516 | .ส434 2544
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส434 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009551467
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส434 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009551475
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส434 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010301100
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส434 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010301118
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส434 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009551442
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส434 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009551426
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส434 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009551434
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส434 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009551392
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส434 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009551400
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส434 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009551418
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4516 .ส73 2560 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / KPT4516 .ส434 2544 การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ประกอบด้วยคำอธิบาย ตัวอย่างคดีทุจริตของนักการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ... / KPT4516 .ส434 2544 การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ประกอบด้วยคำอธิบาย ตัวอย่างคดีทุจริตของนักการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ... / KPT4516 .ส434 2544 การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ประกอบด้วยคำอธิบาย ตัวอย่างคดีทุจริตของนักการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ... / KPT4516 .ส734 2559 คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / KPT4516 .ส734 2559 คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / KPT4516 .ส734 2562 คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ : เพิ่มเติมหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544