การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส : สรุปรายงานการศึกษา / โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ; ประเสริฐ แย้มสรวล, อุษา ปัญญาวดี นักวิจัย.  (Text) (Text)

ประเสริฐ แย้มสรวล, 2497- | อุษา ปัญญาวดี | สถาบันดำรงราชานุภาพ
Call no.: JQ1745.ก55ก34 ก644Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2545Description: 50, 70 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย -- นราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัด -- ไทย -- นราธิวาสการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- นราธิวาสLOC classification: JQ1745.ก55ก34 | ก644
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ก34 ก644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009495665
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55 ล7 การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี / JQ1745.ก55 ล7 การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี / JQ1745.ก55ก4 จ743 2552 กลุ่มผลประโยชน์กับการเมืองไทย : JQ1745.ก55ก34 ก644 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา : JQ1745.ก55ก34 พ46 การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย = Decentralization and local government in Thailand / JQ1745.ก55ก34 พ46 การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย = Decentralization and local government in Thailand / JQ1745.ก55ก34 ร64 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการกระจายอำนาจของกระทรวง ทบวง กรม ลงสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544