พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย / เรียบเรียงโดย อัจฉรา ฉายากุล, ชมพูนุท เฉลิมศิริกุล, ปียนุช ฐิติพัฒนะ.  (Text) (Text)

อัจฉรา ฉายากุล
ชมพูนุท เฉลิมศิริกุล | ปียนุช ฐิติพัฒนะ
Call no.: K3238 .อ62Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546Description: 263 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9749536037Subject(s): อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989)Convention on the Rights of the Child (1989)อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1980)Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979 December 18)กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ค.ศ. 1966)International Covenant on Civil and Political Rights (1966)กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966)อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1965)Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966 December 16)สิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชน -- ไทยHuman rightsLOC classification: K3238 | .อ62
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks K3238 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009663908
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks K3238 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009843070
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks K3238 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379009888620
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks K3238 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009549289
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks K3238 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009511362
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks K3238 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009524076
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks K3238 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379009888638
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks K3238 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009511396
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks K3238 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009511404
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks K3238 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009511412
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks K3238 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379009888646
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
K3171 .Z56 2017 Global norms with a local face : rule-of-law promotion and norm-translation / K3220 .ส363 2562 การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public consultation) : K3230.R45 I55 International refugee law : K3238 .อ62 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย / K3240 .ก65 2558 การอนุวัติกฎหมายไทย ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีและเพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย / K3240 .ก74 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก / K3240 .ช26 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในเชิงเปรียบเทียบ /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544