ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง : บทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.  (Text) (Text)

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องจากลัทธิอาณานิคมสู่ประชาธิปไตยใหม่ในอุษาคเนย์ (2544 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Call no.: KPT3191 .ร625Series: เอกสารวิชาการ ; หมายเลข 604Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2546Description: 57 แผ่น : ภาพประกอบNotes: จากการสัมมนาทางวิชาการเรื่องจากลัทธิอาณานิคมสู่ประชาธิปไตยใหม่ในอุษาคเนย์ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2544.Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทยรัฐศาสตร์ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทยเศรษฐศาสตร์ -- แง่การเมือง -- ไทยLOC classification: KPT3191 | .ร625
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3191 .ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009502312
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3191 .ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009502320
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3191 .ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009663379
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT3191 .ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009502304
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3191 .ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009663387
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3191 .ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 ยืมออก 31/05/2014 31379009663403
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3191 .ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009502296
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3190 .ก25 กฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจกับอนาคตของประเทศ / KPT3190 .ก25 กฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจกับอนาคตของประเทศ / KPT3190 .ก93 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 11 ฉบับ / KPT3191 .ร625 ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง : บทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ / KPT3191 .ร625 ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง : บทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ / KPT3192 .น84 แนวทางการพัฒนากฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย = Legal development of electronic commerce in Thailand / KPT3202 .ค94 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการกฎหมายใหม่สำหรับการส่งเสริมการลงทุน :

จากการสัมมนาทางวิชาการเรื่องจากลัทธิอาณานิคมสู่ประชาธิปไตยใหม่ในอุษาคเนย์ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2544.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544