ประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ปี 2546 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ / คณะผู้จัดทำ กองบรรณาธิการวารสาร "เอกสารภาษีอากร".  (Text) (Text)

กองบรรณาธิการเอกสารภาษีอากร
Call no.: KPT3544 2546Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2546Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)ISBN: 9748251179Subject(s): รัษฎากร -- ไทยภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3544 | 2546
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3544 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009668998
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3544 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009762916
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks KPT3544 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009502239
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3544 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009668980
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3543.8 2544 ประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ปี 2544 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรถึงฉบับที่ 376 กฎกระทรวง ถึงฉบับที่ 226 ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ / KPT3543.8 2545 ประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ปี 2545 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ / KPT3544 2553ก ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2553 / KPT3544 2546 ประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ปี 2546 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ / KPT3544 2547 ประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ปี 2547 / KPT3544 2548 ประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ปี 2548 / KPT3544 2549 ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2549 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544