การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวแบบอินทรีย์และแบบทั่วไป : กรณีศึกษา อ. กุดชุม จ. ยโสธร = An analysis of technical efficiency on Jasmine Rice and Organic Jasmine Rice production : a case study in Kudchum District, Yasothorn Province / โดย นงนุช แช่มเพชร์.  (Text) (Text)

นงนุช แช่มเพชร์
Call no.: SB191.ข6 น237Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Description: 7, 87 แผ่น : ภาพประกอบISBN: 9743680195Subject(s): ข้าว -- ไทย -- ยโสธรเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย -- ยโสธร -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์กุดชุม (ยโสธร)LOC classification: SB191.ข6 | น237Dissertation note: วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Theses Theses Stacks SB191.ข6 น237 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009512840
Thesis Thesis Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Theses Theses Stacks SB191.ข6 น237 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009512857
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
SB191.ข6 ท675 เทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบล้มตอซังในเขตภาคกลาง / SB191.ข6 ธ65 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโปรตีนสูงโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ = SB191.ข6 น63 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = SB191.ข6 น237 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวแบบอินทรีย์และแบบทั่วไป : SB191.ข6 น237 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวแบบอินทรีย์และแบบทั่วไป : SB191.ข6 น475 การประเมินข้าวลูกผสมระบบสองทางและการพัฒนาเครื่องหมายยีนที่ลิงค์กับยีน tms 3 = SB191.ข6 น475 การประเมินข้าวลูกผสมระบบสองทางและการพัฒนาเครื่องหมายยีนที่ลิงค์กับยีน tms 3 =

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544