ความคิดเห็นของสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์ต่อนิตยสารนาวิกศาสตร์ = A survey of the opinion of the member of Navikasart magazine towards the magazine / โดย ร.ท. หญิงนิรมล พัฒนวงศ์.  (Text) (Text)

นิรมล พัฒนวงศ์
Call no.: PN5449.ท9ฮ94854 น644Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Description: 5, 63 แผ่นNotes: รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารภาครัฐและเอกชน)Subject(s): นิตยสารนาวิกศาสตร์ -- มติมหาชนวารสารศาสตร์ -- ไทยLOC classification: PN5449.ท9ฮ94854 | น644
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PN5449.ท9ฮ94854 น644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009535858
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PN5449.ท9ฮ948222 ส265 การบริหารนิตยสาร Secret : PN5449.ท9ฮ94825 น64 กลยุทธ์การบริหารงานนิตยสารรูปแบบมัลติมีเดีย : PN5449.ท9ฮ948533 บ46 พฤติกรรมการเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากนิตยสารสำหรับวัยรุ่น : PN5449.ท9ฮ94854 น644 ความคิดเห็นของสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์ต่อนิตยสารนาวิกศาสตร์ = PN5449.ท9ฮ948544 .ช625 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานนิตยสาร : PN5449.ท9ฮ94855 ป33 ผู้หญิง เพื่อผู้หญิงทำงานวันนี้ / PN5449.ท9ฮ94874 บ754 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจนิตยสาร Penthouse ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย /

รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารภาครัฐและเอกชน)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544