ร่างกฎหมายหลักเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่อยู่ในขอบเขตภารกิจของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
Call no.: KPT3138.ก23 2543Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543Description: 152 หน้าSubject(s): กฎหมายการศึกษา -- ไทยการปฏิรูปการศึกษา -- ไทยLOC classification: KPT3138.ก23 | 2543
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3138.ก23 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009559650
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3138.ก23 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009559668
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3138.ก23 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012024304
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3138.ก23 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012072394
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3128 .C33 Cabinet resolution and some relevant rules / KPT3135.ก33 2553 ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 / KPT3135.ก33 2554 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเกี่ยวกับสัตว์ป่า และสัตว์ป่าคุ้มครอง / KPT3138.ก23 2543 ร่างกฎหมายหลักเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่อยู่ในขอบเขตภารกิจของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา. KPT3138.ก352546ก4 2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ / KPT3140 .ข64 แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทำผิดวินัย / KPT3140 .ข64 แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทำผิดวินัย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544