คดีปกครองใกล้ตัว : ชาวบ้านฟ้องราชการ / พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์.  (Text) (Text)

พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
Call no.: KPT2735 .พ65Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546-Description: เล่มNotes: ตั้งแต่ เล่ม 6 ทำบรรณานุกรมแยกรายเล่ม.ISBN: 9749577817 (ล. 1); 9749577795 (ล. 2); 9742880182 (ล. 3); 9742883548 (ล. 4); 9789742887155 (ล. 5)Subject(s): การกระทำในทางปกครอง -- คดีLOC classification: KPT2735 | .พ65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009584013
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009584021
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009584104
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009584112
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009985582
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009985590
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011194512
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011194520
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012501533
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012501541
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379011194462
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379009584054
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379012501491
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379009583973
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379011191724
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009583940
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009584039
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009985533
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011194447
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012501467
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012686664
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012686672
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009583965
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009583981
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009584062
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009584070
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011191716
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009985558
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011194470
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011194488
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012501483
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .พ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012501509
รายการจองทั้งหมด: 0

ตั้งแต่ เล่ม 6 ทำบรรณานุกรมแยกรายเล่ม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544