การผลิตรายการวิทยุ 89.5 Sweet FM ในฐานะผู้สร้างสรรค์รายการ (creative) / นุชนรี บุตรพิมพ์.  (Text) (Text)

นุชนรี บุตรพิมพ์
Call no.: PN1991.77.ก21424 น723Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Description: 50, [34] แผ่น : ภาพประกอบSubject(s): 89.5 สวีท เอฟเอ็ม (รายการวิทยุ)รายการดนตรีทางวิทยุ -- ไทยวิทยุ -- การผลิตและการกำกับรายการ -- ไทยLOC classification: PN1991.77.ก21424 | น723Dissertation note: สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ไม่มีรายการทางกายภาพสำหรับระเบียนนี้
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
2556/11318 การสร้างสรรค์โฆษณารณรงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / 2556/11319 บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการ (program coordinate) ในรายการเพลง 89.5 Sweet F.M. / 2556/1132 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนานักบริหารระดับอาวุโส : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร = Executive development : a case study of Bangkok Metropolitan administration / 2556/11320 การผลิตรายการวิทยุ 89.5 Sweet FM ในฐานะผู้สร้างสรรค์รายการ (creative) / 2556/11321 การแต่งหน้าในภาพยนตร์เรื่อง "Interview with ท้าวศรีสุดาจันทร์" : 2556/11322 การศึกษารายการเพลง 99.5 FM One / 2556/11323 บทบาทและหน้าที่ของผู้สร้างสรรค์รายการ (creative) ในรายการเพลงทางวิทยุ :

สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544