กฎหมายระหว่างประเทศ = Public international law / จุมพต สายสุนทร.  (Text) (Text)

จุมพต สายสุนทร
Call no.: JX3695 .จ72 2546Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546-Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: เล่มISBN: 9749577825; 9749645103Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศLOC classification: JX3695 | .จ72 2546
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379009424004
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379009634784
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379008409139
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379009634800
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379009634826
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379009634834
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379009634842
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009593600
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009593626
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009593568
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009593576
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009593584
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009593592
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009593667
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009593675
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009593683
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009593691
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009593709
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009424012
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009632572
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009632580
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009632598
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009632606
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009632622
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009632648
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009632655
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009632697
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009632705
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009632713
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379009593550
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2546 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379008409212
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544