แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ไม่มีรายการทางกายภาพสำหรับระเบียนนี้
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PN1991.75 .ศ363 2555 กระบวนการผลิตรายการวิทยุกับปัจจัยด้านวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีคลื่น MET 107 FM / PN1991.75 .ส42 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2545-2550) โดยใช้เทคนิคเดลฟาย = PN1991.75 .ส62 การสร้างสรรค์รายการ "ดนตรีพาเที่ยว" ของเรดิโอเจแปนภาคภาษาไทย / PN1991.75 .ส72 กระบวนการทำงานข่าวของวิทยุบีบีซี แผนกภาษาไทย / PN1991.75 .ส73 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางผังรายการของสถานีวิทยุ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / PN1991.75 .ห36 บทบาทของนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีวิทยุกองบัญชาการ กองทัพภาคที่2 [ทภ.2] ระบบA.M. นครราชสีมา / PN1991.75 .อ7 สื่อมวลชน วิทยุกระจายเสียง แนะแนวการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง.

สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544