เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน / โดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ.  (Text) (Text)

กนกศักดิ์ แก้วเทพ
Call no.: P96.ศ72ท9 ก32Series: ตำราวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์): ลำดับที่ 7.Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Description: 222 หน้าISBN: 9741323166Subject(s): สื่อมวลชน -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทยLOC classification: P96.ศ72ท9 | ก32
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P96.ศ72ท9 ก32 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009576258
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P96.ศ72ท9 ก32 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009576191
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P96.ศ72ท9 ก32 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009576217
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/10326 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009576266
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/10327 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009576274
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/172816 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009591141
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
P96.ว62 ส73 2553 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) ปีที่ 5 พ.ศ. 2552-2553. P96.ว62 ห462 หลักสูตรค่ายนักศึกษาเรื่อง "การเท่าทันสื่อ" / P96.ศ7 ท733 ทำไมใหญ่สะท้านโลก : P96.ศ72ท9 ก32 เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน / P96.ศ72ท9 ส75 สื่อมวลชนบนเส้นทางทุนนิยม / P96.ส7 ก44 การเปิดรับสื่อมวลชนและการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาบันการศึกษาของรัฐเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่ = P96.ส7 ก62 สื่อพื้นบ้าน ขานรับงานสุขภาพ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544