การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โครงการวิจัยร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่น / นรนิติ เศรษฐบุตร ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-
Call no.: JS7153.3.ก8 ก645Publication: [กรุงเทพ] : กรมการปกครอง, 2545Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทยไทย -- หน่วยบริหารและปกครองการปกครองท้องถิ่น -- ญี่ปุ่นLOC classification: JS7153.3.ก8 | ก645
Contents:ล. 1. เนื้อเรื่อง -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379009578296
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379009578304
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009877250
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009877268
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009852998
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009877300
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009877359
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009877367
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009877276
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009877284
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009877334
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009877342
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ก645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011035616
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.3.ก3 ศ74 2555 การเมืองในกระบวนการกระจายอำนาจ : ศึกษาผ่านบทบาทของนักวิชาการ ข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน / JS7153.3.ก8 ก95 กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นโดยการพัฒนาชุมชน : JS7153.3.ก8 ก638 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล = JS7153.3.ก8 ก645 การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : JS7153.3.ก8 ค363 2554 การศึกษาการยอมรับของประชาชนต่อบทบาทด้านการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำท้องที่ : JS7153.3.ก8 ค942 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัยทัศน์และอำนาจใหม่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 12-16 กันยายน 2548 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา / JS7153.3.ก8 จ624 2553 รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) /

ล. 1. เนื้อเรื่อง -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

แปลจาก: Capacity building of Thai local authorities : Thailand Japan joint research project.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544