พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 / คำแปลภาษาอังกฤษ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด = Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) / English translation by International Legal Counsellors Thailand.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล | International Legal Counsellors Thailand
Call no.: KPT3028.ก312542ก4 2546Publication: [นนทบุรี] : กรมทะเบียนการค้า, [2546?]Description: 54 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): คนต่างด้าวAliensการลงทุนของต่างประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยInvestments, Foreign -- Law and legislation -- ThailandLOC classification: KPT3028.ก312542ก4 | 2546
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3028.ก312542ก4 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009591497
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3028.ก312542ก4 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009591414
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT3028.ก312542ก4 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009935314
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks KPT3028.ก312542ก4 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009591463
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks KPT3028.ก312542ก4 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009591471
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks KPT3028.ก312542ก4 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009591489
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3028.ก312542ก4 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009591448
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3028.ก312542ก4 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009591455
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT3028.ก312542ก4 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009591422
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT3028.ก312542ก4 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009591430
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Electronic Transactions Development Agency (ETDA) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2977 .บ356 บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : KPT2978.4 .พ467 2557 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 : KPT3025 .ร543 2552 รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย / KPT3028.ก312542ก4 2546 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 / KPT3035 .พ464 2557 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 : KPT3042 .ก33 2544 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 พร้อมด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 บทวิเคราะห์สรุป และ ข้อแนะนำ / KPT3061 .ก925 2557 กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544