หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / ณรงค์ ใจหาญ.  (Text) (Text)

ณรงค์ ใจหาญ, 2500-
Call no.: K5401 .ณ45 2546Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่)Description: 316 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749577868Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญาLOC classification: K5401 | .ณ45 2546
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379012313889
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379009675985
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009673014
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009673022
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379009673030
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379009673048
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379009673055
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009632416
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009632424
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009632432
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010187525
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010187533
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009632283
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010187368
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010187376
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010187384
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010187392
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544