ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์ / กิตติศักดิ์ ปรกติ.  (Text) (Text)

กิตติศักดิ์ ปรกติ
Call no.: K155 .ก633Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Description: 100 หน้า : ภาพประกอบNotes: รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2551, พิมพ์ครั้งที่ 3 2553 และ พิมพ์ครั้งที่ 4 2555.ISBN: 9749645081; 9789742886615 (2551); 9789742888626 (2553)Subject(s): กฎหมาย -- ประวัติLOC classification: K155 | .ก633
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307543
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307550
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307618
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307592
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307576
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307584
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307600
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307568
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009633463
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
รับโอนจากห้องสมุดสัญญาฯ (12มิย62) 31379008405178
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ยืมออก 31/05/2022 31379009633414
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 ยืมออก 31/05/2022 31379009633455
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008399918
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014914684
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013175766
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009633380
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 26/09/2022 31379009633398
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ยืมออก 09/07/2022 31379008409113
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009633430
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009633448
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010086800
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 ยืมออก 31/05/2022 31379012272507
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012272515
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 16 ยืมออก 31/05/2022 31379012272523
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013175741
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013175758
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K155 .ก633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379008405202
รายการจองทั้งหมด: 0

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2551, พิมพ์ครั้งที่ 3 2553 และ พิมพ์ครั้งที่ 4 2555.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544