บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์ (Georges Padoux) ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของรัฐบาลสยามเกี่ยวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 / แปลและเรียบเรียงโดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (Text) (Text)

ปาดูซ์, ยอร์ช
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-
Call no.: KPT292 .ป637Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Description: 96 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749645006Subject(s): กฎหมายอาญา -- ไทย -- ประวัติLOC classification: KPT292 | .ป637
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT292 .ป637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009632911
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT292 .ป637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379009632929
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT292 .ป637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009632903
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT292 .ป637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009632895
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT292 .ป637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2022 31379009632853
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT292 .ป637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009632861
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT292 .ป637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009632879
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2898 .ก63 ทิศทางการปฏิบัติและกฎหมายฝ่ายปกครอง / KPT2898 .ก254 กฎหมายปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) / KPT2898 .ก254 กฎหมายปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) / KPT292 .ป637 บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์ (Georges Padoux) ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของรัฐบาลสยามเกี่ยวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 / KPT2920.ก28 2542 รวมหนังสือสั่งการและตอบข้อหารือ การบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / KPT2920.ก28 2547 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 / KPT2920.ก28 2547ก พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุง พ.ศ. 2547.

บทแปลคำนำจาก: Code penal du royaume de Siam promulgue le 1er juin 1908, entre en vigueur le septembre 1908.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544