ยุทธศาสตร์ชาติในยุคโลกาภิวัตน์ : เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2546 วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2546 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี / โดย ชัยอนันต์ สมุทรวณิช.  (Text) (Text)

ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-2561
การประชุมเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (2546 : นนทบุรี)
Call no.: DOC .ช644ย73Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546Description: 14 แผ่น : ภาพประกอบNotes: การประชุมเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมประจำปี 2546 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.Subject(s): การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ช644ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009594228
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC .ช352ร63 ระบบการคลังของไทย / DOC .ช522ค65 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2540. DOC .ช627ห46 หลักการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / DOC .ช644ย73 ยุทธศาสตร์ชาติในยุคโลกาภิวัตน์ : เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2546 วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2546 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี / DOC .ช922ก64 การปฏิรูปสหกรณ์ไทยสู่สหัสวรรษ 2000 / DOC .ช7233ค46 ความรู้ 3 จังหวัดภาคใต้ ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ / DOC .ช7847ง73 เงิน :

การประชุมเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมประจำปี 2546 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544