โครงการธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 (ชั้น 2) [และ] ห้องแมจิก 3 (ชั้น 2) โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร / โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI).  (Text) (Text)

การสัมมนาทางวิชาการโครงการธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (2545 : กรุงเทพฯ)
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
Call no.: HD30.255 .ก638Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2545Description: 7 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): การจัดการอุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- การประชุมการจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย -- การประชุมLOC classification: HD30.255 | .ก638
Contents:ล. 1, ต. 1. โครงการย่อยการจัดการกากและมลพิษอุตสาหกรรม : มิติสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเสี่ยง -- ล. 1, ต. 2. โครงการย่อยการจัดการกากและมลพิษอุตสาหกรรม : มิติสถาบัน กฎหมาย และการจัดการ -- ล. 1, ต. 3. โครงการย่อยการจัดการกากและมลพิษอุตสาหกรรม : มิติเศรษฐศาสตร์ -- ล. 1, ต. 4. โครงการย่อยการจัดการกากและมลพิษอุตสาหกรรม : มิติสังคมและชุมชน -- ล. 2, ต. 1. โครงการย่อยการจัดการมูลฝอยชุมชน : ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน -- ล. 2, ต. 2. โครงการย่อยการจัดการมูลฝอยชุมชน : ปัญหาและการจัดการขยะ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองลำพูน -- ล. 2, ต. 3. โครงการย่อยการจัดการมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD30.255 .ก638 ล. 1 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009596934
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD30.255 .ก638 ล. 1 ต. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009596959
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD30.255 .ก638 ล. 1 ต. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009596967
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD30.255 .ก638 ล. 2 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009596975
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD30.255 .ก638 ล. 2 ต. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009596983
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD30.255 .ก638 ล. 2 ต. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009596991
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD30.255 .ก638 ล. 1 ต. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379009596942
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1, ต. 1. โครงการย่อยการจัดการกากและมลพิษอุตสาหกรรม : มิติสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเสี่ยง -- ล. 1, ต. 2. โครงการย่อยการจัดการกากและมลพิษอุตสาหกรรม : มิติสถาบัน กฎหมาย และการจัดการ -- ล. 1, ต. 3. โครงการย่อยการจัดการกากและมลพิษอุตสาหกรรม : มิติเศรษฐศาสตร์ -- ล. 1, ต. 4. โครงการย่อยการจัดการกากและมลพิษอุตสาหกรรม : มิติสังคมและชุมชน -- ล. 2, ต. 1. โครงการย่อยการจัดการมูลฝอยชุมชน : ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน -- ล. 2, ต. 2. โครงการย่อยการจัดการมูลฝอยชุมชน : ปัญหาและการจัดการขยะ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองลำพูน -- ล. 2, ต. 3. โครงการย่อยการจัดการมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544