ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 = Database for Thailand's Constitution Drafting Assembly Records : Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) / อำนวยการผลิตโดย มูลนิธิอาเซีย, สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].  (Computer file) (Computer file)

ถวิลวดี บุรีกุล | มูลนิธิเอเซีย | สถาบันพระปกเกล้า
Call no.: CDG293Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2542?]Description: 1 ซีีดีรอม : สี ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 1 เล่มSubject(s): สภาร่างรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- การประชุม
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG293 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379009618464
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG293 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012993458
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG293 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010459155
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
CDG212 รัฐศาสตร์กับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : CDG248 10 ข่าวเด่นปี 2547 News top ten 2547 / CDG293 ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 = Database for Thailand's Constitution Drafting Assembly Records : Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) / CDG293 ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 = Database for Thailand's Constitution Drafting Assembly Records : Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) / CDG325 รายงานการวิจัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ CDG340 ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 : บทความวิจัย (proceedings) / CDG383 เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544