รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย / สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
Call no.: HN700.592.พ6 ร575Call no.: CDG .ร636494Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2542-2550]Description: 9 เล่ม : ภาพสีประกอบ; ซีดี-รอม : สี ; 4 3/4 inNotes: ซีดีรอมมีภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ.; ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.Publication Frequency: กำหนดออกไม่แน่นอน.Dates of Publication: 2542-2550.Subject(s): นโยบายกำลังคน -- ไทย -- วารสารไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- 2529- -- วารสารคุณภาพชีวิต -- ไทย -- วารสารการพัฒนาชุมชน -- ไทย -- วารสารManpower policy -- Thailand -- PeriodicalsThailand -- Economic policy -- 1986- -- PeriodicalsQuality of life -- Thailand -- PeriodicalsCommunity development -- Thailand -- PeriodicalsLOC classification: HN700.592.พ6 | ร575
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ร575 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012323482
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ร575 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009421034
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ร575 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009421042
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ร575 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009421059
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ร575 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011869121
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ร575 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011349025
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ร575 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009602104
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ร575 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010092576
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ร636494 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011480671
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ร575 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011537330
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ร575 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011868552
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ร575 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010480037
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ร575 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015283659
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CDG .ร63644 2550 รายงานการจัดเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี / CDG .ร63648 รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) / CDG .ร63649 รายงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดบริการการศึกษาเชิงพื้นที่ CDG .ร636494 2550 รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย / CDG .ร63734 2549-50 รายงานโครงการวิจัยประจำปี = CDG .ร64525 2545 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม CDG .ร64525 2545 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ซีดีรอมมีภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ.

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544