14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ [วิดีทัศน์] = October 14, 1973 student uprising : 30 ปี 14 ตุลา บทเรียนประวัติศาสตร์ ประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย / บท ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ; translator of the English sub-title, Benedict Anderson.  (Film) (Film)

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. (เบเนดิก ริชาร์ด โอ' กอร์แมน), ค.ศ. 1936-2015
Call no.: CDG .ก145Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [2546?]Description: 2 ซีดี-รอมใน 1 ตลับ (82 นาที) : เสียง, สี และ ขาว-ดำ ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 1 เล่มNotes: ฉ. 11-27 บันทึก 2 เรื่องในซีดี-รอม 1 แผ่น.; อัดเสียงเป็นภาษาไทยและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ.ISBN: 9749144961Subject(s): ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- วันมหาวิปโยค, 2516
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 ห้ามยืม 31379009692089
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 ห้ามยืม 31379009682924
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 21 ห้ามยืม 31379010345701
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 22 ห้ามยืม 31379010345719
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 28 ห้ามยืม 31379010487214
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 29 ห้ามยืม 31379010487222
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 32 ห้ามยืม 31379010299270
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 33 ห้ามยืม 31379010299288
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 50 ห้ามยืม 31379012423704
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 51 ห้ามยืม 31379012423712
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 52 ห้ามยืม 31379012423720
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 53 ห้ามยืม 31379012423738
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379009603706
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379009603714
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 ห้ามยืม 31379010281153
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 ห้ามยืม 31379010281179
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 ห้ามยืม 31379010345628
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 ห้ามยืม 31379010345636
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 ห้ามยืม 31379010345644
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 30 ห้ามยืม 31379010546548
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 37 ห้ามยืม 31379012423571
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 38 ห้ามยืม 31379012423589
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 39 ห้ามยืม 31379012423597
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 40 ห้ามยืม 31379012423605
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 54 ห้ามยืม 31379012375466
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 55 ห้ามยืม 31379012375482
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 ห้ามยืม 31379009828246
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 ห้ามยืม 31379009828253
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 19 ห้ามยืม 31379010345685
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 20 ห้ามยืม 31379010345693
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 34 ห้ามยืม 31379012408259
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 35 ห้ามยืม 31379012408721
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 36 ห้ามยืม 31379012408739
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 23 ห้ามยืม 31379010409465
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 25 ห้ามยืม 31379010416544
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 41 ห้ามยืม 31379012423613
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 42 ห้ามยืม 31379012423621
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 43 ห้ามยืม 31379012423639
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 31 ห้ามยืม 31379010974351
รายการจองทั้งหมด: 0

ฉ. 11-27 บันทึก 2 เรื่องในซีดี-รอม 1 แผ่น.

อัดเสียงเป็นภาษาไทยและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ.

แผ่นที่ 1 ชื่อเรื่องที่ปกหลัง: บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516.

แผ่นที่ 2 ชื่อเรื่องที่วัสดุ: เดินประชาธิปไตย : ราษฎรเดินนำราชดำเนิน 24 มิถุนายน 2544.

แผ่นที่ 1. 14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ / ภาพยนตร์เหตุการณ์ถ่ายทำโดย ชิน คล้ายปาน ... [และคนอื่นๆ] ; ควบคุมการผลิตและบรรยาย วีระ สมบูรณ์ ; เรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงดนตรีประกอบ วีระ สมบูรณ์, วิทูร สมบูรณ์ -- แผ่นที่. 2. เดินประชาธิปไตย เพื่อธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และประชาคมเกาะรัตนโกสินทร์ 24 มิถุนายน 2544.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544