ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic performance based budgeting : SPBB) และกรณีตัวอย่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ.  (Text) (Text)

ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
Call no.: JQ1745 .ช645Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบISBN: 9741325312Subject(s): ส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการไทย -- การจัดสรรเงินและรายจ่ายงบประมาณแบบแผนงาน -- ไทยกรมควบคุมโรค -- การจัดสรรเงินและรายจ่ายLOC classification: JQ1745 | .ช645
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ช645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009955858
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ช645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009661605
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ช645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009661613
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ช645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009661647
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ช645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009661654
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745 .ช624 2553 ก้าวข้ามทักษิณ ก่อนจะถึงกาลล่มสลาย : JQ1745 .ช624 2553 ก้าวข้ามทักษิณ ก่อนจะถึงกาลล่มสลาย : JQ1745 .ช645 ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic performance based budgeting : SPBB) และกรณีตัวอย่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / JQ1745 .ช645 ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic performance based budgeting : SPBB) และกรณีตัวอย่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / JQ1745 .ช743 2550 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสถาบันกษัตริย์กับการเมืองระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซีย / JQ1745 .ช942 2560 ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์) / JQ1745 .ช4355 2557 ปรากฏการณ์พลังมวลมหาประชาชน : ระยะที่ 1 ยาตราทัพของมวลมหาประชาชน จากสถานีรถไฟสามเสน ถึง กปปส. ก่อนการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 : งานวิจัยแนวมานุษยวิทยา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544