ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ ผู้่ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด = Provincial chief executive officers : the provincial governor, the CEO provincial governor, the Bangkok Metropolitan authority governor and the chief executive of provincial administration organization / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.  (Text) (Text)

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
Call no.: JS7153.4.ก1 ว64Publication: กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2546Description: ก-ฉ, 280 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749092937Subject(s): ผู้ว่าราชการจังหวัด -- ไทยLOC classification: JS7153.4.ก1 | ว64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009728636
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009728644
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379009728560
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009728537
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009728545
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009728610
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009728628
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.3.ก8 ส738 ความสามารถและข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการบริการสาธารณสุข = JS7153.3.ก8 ส7378 การวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. ธรรมาภิบาลดีเด่น : JS7153.4.ก1 ท617 นายกฯ ทักษิณ ประเทศไทยในบริบทใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก / JS7153.4.ก1 ว64 ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : JS7153.4.ก1 ว64 2547 ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : JS7153.7.ก15 ถ564 แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี / JS7153.9.ล4 ค94 โครงการวิจัยประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544