คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ = The National Counter Corruption Commission relation to the scrutiny of State power exercise under the Constitution : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ.  (Text) (Text)

สุรพล นิติไกรพจน์
Call no.: KPT4516 .ส743Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546Description: 19, 270 แผ่น : ภาพประกอบSubject(s): สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT4516 | .ส743
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009875858
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009875866
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009881278
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009881286
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379009881294
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009881153
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009881161
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009881252
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009881260
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009881229
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009881237
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 ยืมออก 04/01/2022 31379009881245
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 ยืมออก 04/01/2022 31379009736662
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009736670
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009881179
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009881187
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009881195
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009881203
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ส743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009881211
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4516 .ส734 2559 คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / KPT4516 .ส736 2561 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักการเมือง) / KPT4516 .ส736 2561 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักการเมือง) / KPT4516 .ส743 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ = The National Counter Corruption Commission relation to the scrutiny of State power exercise under the Constitution : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT4516 .ส743 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ = The National Counter Corruption Commission relation to the scrutiny of State power exercise under the Constitution : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT4516 .ส743 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ = The National Counter Corruption Commission relation to the scrutiny of State power exercise under the Constitution : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT4516 .ส743 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ = The National Counter Corruption Commission relation to the scrutiny of State power exercise under the Constitution : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544