แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS575.5.ย6 ค56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009761744
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS575.5.ย6 ค56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009966087
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS575.5.ย6 ค56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011226645
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS575.5.ย6 ค56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009761678
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS575.5.ย6 ค56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009865297
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS575.5.ย6 ค56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009865305
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS575.5.ย6 ค56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009761660
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS575.5.ย6 ค56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009761686
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS575.5.ย6 ค56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009761702
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DS575.5.ม6 ก536 2560 ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์แบบจารีตในบริบทภูมิภาคจากศตวรรษที่ 17-20 / DS575.5.ม6 อ724 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียในกรณีความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / DS575.5.ย6 ค56 ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป จากอดีตสู่ปัจจุบัน : เยอรมนี โปรตุเกส รัสเซีย : เอกสารจากการสัมมนา / DS575.5.ย6 ค56 ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป จากอดีตสู่ปัจจุบัน : เยอรมนี โปรตุเกส รัสเซีย : เอกสารจากการสัมมนา / DS575.5.ย6 ค56 ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป จากอดีตสู่ปัจจุบัน : เยอรมนี โปรตุเกส รัสเซีย : เอกสารจากการสัมมนา / DS575.5.ย6 ป45 ประมวลจดหมายของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ราชฑูตคนแรกของไทยประจำทวีปยุโรป / DS575.5.ย6 ป45 ประมวลจดหมายของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ราชฑูตคนแรกของไทยประจำทวีปยุโรป /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544