พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) พร้อมทั้งย่อคำพิพากษาฎีกาเรียงตามมาตรา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา และระเบียบคณะกรรมการเครืองหมายการค้า / [รวบรวมโดย] เดชอุดม ไกรฤทธิ์.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
เดชอุดม ไกรฤทธิ์
Call no.: KPT1220.ก28 2546กPublication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Description: 374 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749645316Subject(s): เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยลิขสิทธิ์ -- ไทยกฎหมายสิทธิบัตร -- ไทยLOC classification: KPT1220.ก28 | 2546ก
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1220.ก28 2546ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009788143
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1220.ก28 2546ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009788150
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1220.ก28 2546ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011015931
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT1220.ก28 2546ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009788069
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT1220.ก28 2546ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009788135
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT1220.ก28 2546ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009916579
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1220.ก28 2546ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379012625639
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Sangvian Indaravijaya Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1160.ก312537ก4 2541 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. KPT1160.2 .ม63 2556 เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism) / KPT1183 .บ63 ขอบเขตการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ / KPT1220.ก28 2546ก พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) พร้อมทั้งย่อคำพิพากษาฎีกาเรียงตามมาตรา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา และระเบียบคณะกรรมการเครืองหมายการค้า / KPT1220.ก28 2546ก พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) พร้อมทั้งย่อคำพิพากษาฎีกาเรียงตามมาตรา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา และระเบียบคณะกรรมการเครืองหมายการค้า / KPT1220 .ก73 2537 กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล / KPT1220 .ก75 2537 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544