กฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.  (Text) (Text)

วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-
Call no.: KPT3100 .ว627Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Description: 280 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749645588Subject(s): กฎหมายการแพทย์ -- ไทยLOC classification: KPT3100 | .ว627
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3100 .ว627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012313533
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3100 .ว627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009780223
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3100 .ว627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009780231
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3100 .ว627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009780249
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT3100 .ว627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009780207

พศ. 200

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT3100 .ว627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009780215
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3100 .ว627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009780199
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3100 .ว627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009780157
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3100 .ว627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009780165
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3100 .ว627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009780173
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3100 .ว627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009780181
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3100 .A95 2016 Transparency measures to control financial interactions between physicians or healthcare professionals and pharmaceutical companies / KPT3100 .ป36 2557 ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข : ร่างกฎหมาย ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) / KPT3100 .ว623 2553 ความเท็จและความจริงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข / KPT3100 .ว627 กฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข / KPT3100.5 .ข562 2558 ล. 2 คดีทางการแพทย์. เล่ม 2 / KPT3100.5 .ข562 2558 ล. 2 คดีทางการแพทย์. เล่ม 2 / KPT3100.5 .ณ633 2552 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ต่างคดี : ศึกษากรณีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูกฟ้อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544