กฎหมายปฏิรูปส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง = Independent public agencies laws / [รวบรวมโดย] ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สูตรไพศาล.  (Text) (Text)

สูตรไพศาล
Call no.: KPT2860.ก28 2546Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2546Description: 153 หน้า : แผนที่Notes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9745043508Subject(s): ส่วนราชการ -- ไทยการปฏิรูประบบราชการ -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2860.ก28 | 2546
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2860.ก28 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009867392
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2860.ก28 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009867400
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2860.ก28 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009867335
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2860.ก28 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009867368
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2860.ก28 2545ก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ; พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ; บทความ : เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ โดย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม). KPT2860.ก28 2545ก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ; พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ; บทความ : เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ โดย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม). KPT2860.ก28 2546 กฎหมายปฏิรูปส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง = KPT2860.ก28 2546 กฎหมายปฏิรูปส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง = KPT2860.ก28 2554 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับใช้งาน พ.ศ. 2554 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี กฎกระทรวง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดรรชนีค้น / KPT2860.ก49 2547 รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT2860.ก49 2547 รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544