ไทย-เวียดนาม : ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่กระชับแน่น หลังสหภาพโซเวียตล่มสลายจนถึงปัจจุบัน / โดย ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ
Call no.: DS575.5.ว8 ท94Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2546Description: 10, 143 หน้าISBN: 9745708526Subject(s): ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เวียดนามไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- เวียดนามLOC classification: DS575.5.ว8 | ท94
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS575.5.ว8 ท94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009790560
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS575.5.ว8 ท94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009790578
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS575.5.ว8 ท94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009790586
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS575.5.ว8 ท94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009790594
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS575.5.ว8 ท94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009790487
Book Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Collection Puey Ungphakorn Corner DS575.5.ว8 ท94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009790503
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS575.5.ว8 ท94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009790545
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS575.5.ว8 ท94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008390420
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS575.5.ว8 ท94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009790537
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DS575.5.ร7 ก6 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศสยาม แปลจาก History of Russo - Thai relations. DS575.5.ว8 ก64 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามในทศวรรษปัจจุบัน และลู่ทางความร่วมมือในอนาคต / DS575.5.ว8 ก64 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามในทศวรรษปัจจุบัน และลู่ทางความร่วมมือในอนาคต / DS575.5.ว8 ท94 ไทย-เวียดนาม : ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่กระชับแน่น หลังสหภาพโซเวียตล่มสลายจนถึงปัจจุบัน / DS575.5.ว8 ท94 ไทย-เวียดนาม : ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่กระชับแน่น หลังสหภาพโซเวียตล่มสลายจนถึงปัจจุบัน / DS575.5.ส5 ถ8 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง. DS575.5.ส5 ท4 รวบรวมบทความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2376-พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1833-ค.ศ. 1950)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544