แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ในประเทศไทย : รายงานวิจัย / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ มรุต วันทนากร.  (Text) (Text)

สมคิด เลิศไพฑูรย์
มรุต วันทนากร, 2521-
Call no.: JS7153.4.ก1 ส426Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Description: ก-ช, 132, 7 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทยนายกเทศมนตรี -- ไทย -- การเลือกตั้งการเลือกตั้งท้องถิ่น -- ไทยLOC classification: JS7153.4.ก1 | ส426
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ 31379009804221
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ 31379009804239
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ 31379009804247
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ 31379010306976
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ 31379010306984
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ 31379010306992
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ 31379010307008
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ 31379010307016
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ 31379010308378
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ 31379010308386
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ 31379010308394
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ 31379010308402
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 พร้อมให้บริการ 31379010308410
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ 31379010308428
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 34 พร้อมให้บริการ 31379010308436
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ 31379010308444
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 36 พร้อมให้บริการ 31379010308451
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 37 พร้อมให้บริการ 31379010308469
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ 31379009804098
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 38 พร้อมให้บริการ 31379012023348
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ 31379009804197
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ 31379009804205
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ 31379009804213
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ 31379009804155
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ 31379009804163
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ 31379009804130
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ 31379010836436
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ 31379010836444
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ 31379010836451
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ 31379010836469
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ 31379010836477
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ 31379011035665
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.4.ก1 ส426 แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ในประเทศไทย : JS7153.4.ก1 ส426 แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ในประเทศไทย : JS7153.4.ก1 ส426 แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ในประเทศไทย : JS7153.4.ก1 ส426 แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ในประเทศไทย : JS7153.4.ก1 อ95 การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้ในการปกครองท้องถิ่นของเทศบาล : JS7153.7.ก15 ถ56 2553 โครงการสร้างพลังทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ : JS7153.7.ก15 ถ654 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544