คำอธิบายพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 / สุรพล ไตรเวทย์.  (Text) (Text)

สุรพล ไตรเวทย์
Call no.: KPT843.3 .ส74Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Description: 104 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9749645332Subject(s): ความลับทางการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT843.3 | .ส74
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT843.3 .ส74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009840845
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT843.3 .ส74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009840852
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT843.3 .ส74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009840753
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT843.3 .ส74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009840761
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT843.3 .ส74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009840829
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT843.3 .ส74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009840837
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT843.3 .ส74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009840779
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT843.3 .ส74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009840795
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT843 .ร633 การรุกล้ำสิทธิของบุคคลในแวดวงบันเทิงที่ปรากฏทางสื่อมวลชน = KPT843 .ส673 2558 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ / KPT843 .ส673 2558 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ / KPT843.3 .ส74 คำอธิบายพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 / KPT844.5 .ก94 2563 บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ = PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice / KPT844.5 .ก94 2563 บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ = PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice / KPT844.5 .ก94 2563 บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ = PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544