รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบของประเทศไทย ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 (ฉบับรวม) / คณะผู้จัดทำ ชะไม สงวนพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ชะไม สงวนพันธุ์
Call no.: KPT2467.ส34 ร6413Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2545?]Description: 90 หน้าNotes: ชื่อเรื่องที่ปกนอก: รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุกรูปแบบ ฉบับที่ 4-5 (ฉบับรวม)Subject(s): อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1980)การกีดกันทางเพศต่อสตรี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสิทธิสตรี -- ไทยLOC classification: KPT2467.ส34 | ร6413
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร6413 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009804403
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร6413 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 16/07/2021 31379010001411
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร6413 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013431375
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2460 .ส426 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานวิจัย / KPT2460.A28 2002 Provisions of human rights promotion and protection under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) ; and, National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999) / KPT2460.A28 2002 Provisions of human rights promotion and protection under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) ; and, National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999) / KPT2467.ส34 ร6413 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบของประเทศไทย ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 (ฉบับรวม) / KPT2469 .ว45 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : KPT2469 .ว45 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : KPT2483 .ร633 ทัศนะของลูกจ้างต่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 /

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุกรูปแบบ ฉบับที่ 4-5 (ฉบับรวม)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544