เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, คริส เบเคอร์.  (Text) (Text)

ผาสุก พงษ์ไพจิตร
เบเคอร์, คริส, ค.ศ. 1948-
Call no.: HC445 .ผ65 2546Publication: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ปรับปรุงเพิ่มเติม)Description: 19, 588 หน้า : แผนที่ISBN: 974957530XSubject(s): ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2325-2544ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2325-2544IB 423 Highly correlatedธร 423 Highly correlatedLOC classification: HC445 | .ผ65 2546
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-01-06 (Thai) | Boonchoo New Book 2021-03(Thai) | TUPUEY-New Book-202111-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014252903

ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2

มธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014252911

ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2

มธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379012319621

ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2

มธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ยืมออก 31/05/2022 31379009920977

ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2

มธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 ยืมออก 05/06/2022 31379011223212

ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2

มธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 03/05/2022 31379011223220

ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2

มธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 ยืมออก 31/05/2022 31379009921017
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015908925
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015908909
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015908917
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015764336
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 3137901641117
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015749311
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015749329
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379012734621
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2022 31379009833360
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 31/05/2022 31379009833378
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ยืมออก 31/05/2022 31379009920910
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ยืมออก 31/05/2022 31379011794642
Reserve Book (1 Day) Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ 31379009920944

ศ 460

Reserve Book (1 Day) Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 ยืมออก 31/05/2022 31379009920951

ศ 460

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 ยืมออก 31/05/2022 31379009920969
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 ยืมออก หนังสือมีรอยเปียกน้ำ 21/9/17 31/05/2022 31379009920993
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009921009
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010797240
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HC445 .ผ65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379011247328
รายการจองทั้งหมด: 0

แปลจาก: Thailand : economy and politics.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544