การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานวิจัย / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์, กล้า สมุทวนิช.  (Text) (Text)

สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-
กล้า สมุทวนิช
Call no.: KPT2460 .ส426Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2460 | .ส426
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009824369
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009824377
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009824385
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010307115
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379010307123
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379010307131
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379010308147
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379010308154
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009824245
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009824252
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009824351
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009824302
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 ยืมออก 16/02/2022 31379009824310
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009824328
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379011946630
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009824278
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 01/02/2022 31379009824286
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009824294
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010836055
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010836063
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010836071
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010836089
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010836097
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ส426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379011037802
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98281 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009824336
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98300 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009824344
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/172567 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009824260
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .อ463 2555 นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 = KPT2460 .อ622 2563 สิทธิมนุษยชนที่สูญหาย : การไม่มีอยู่ และวัฒนธรรมไร้ยางอายในการรับผิดของรัฐ / KPT2460.A312542A4 2004 National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999). KPT2460 .ส426 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานวิจัย / KPT2460 .ส739 2562 สิทธิของบุคคลในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT2465 .ก64 2558 การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดปรับปรุงตำแหน่งของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน / KPT2465 .ก64 2558 การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดปรับปรุงตำแหน่งของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544